Pedagogikk og tilnærming

Bevegelsesglede og fysisk aktivitet

JUMP er vårt satsingsområde innen bevegelsesglede og fysisk aktivitet i Norlandia Festeråsen.

Barn titter gjennom en lilla tunnel
Barn titter gjennom en lilla tunnel

Slik jobber vi med

Bevegelsesglede og fysisk aktivitet

Gjennom «Jump» har vi et dedikert fokus på bevegelsesglede og fysisk aktivitet.

Stor bredde og variasjon for en allsidig utvikling.

Aktivitetskort, som er utviklet i samarbeid med fagfolk for optimalt læringspotensial.

Leken er vår naturlige bro til å utvikle motoriske ferdigheter og sosial læring.

Fokus på et positivt og støttende miljø som inspirerer barna til å omfavne bevegelsesglede.

Vi er aktive hver dag – året rundt!

Motorikk gjennom lek og samarbeid

Barnehagen er i seg selv en fantastisk arena for barnets motoriske utvikling. I Norlandia Festeråsen legger vi stor vekt på å styrke barnas motoriske ferdigheter, og gjennom vårt satsingsområde «Jump», sørger vi for at barna får organisert fysisk aktivitet hver dag – hele året.

«Helsedirektoratets råd for fysisk aktivitet tilsier at barn i barnehagealder bør være aktive i minst 180 minutter i løpet av dagen, hvorav 60 minutter med moderat til hard aktivitet».

Barn leker på skummatter
Barn som hopper i sekker bortover en grønn gresslette
Barn med refleksvest som henger fra ei grein

Bredde og variasjon

Gjennom å introdusere et mangfold av aktiviteter i barnehagen, bidrar vi til at de kan utforske og utvikle mange ferdigheter. Dette inkluderer ting som tenkning, bevegelser, følelser og samspill med andre. Alt dette jobber sammen for å gi barna en allsidig utvikling, og det forbereder dem for framtiden ved å hjelpe dem å vokse og lære på mange forskjellige måter.


Glede og mestringsfølelse

Bevegelse gir glede og mestringsfølelse. Vi leker oss gjennom morsomme hinderløyper, klatrer i trær, utforsker naturen,med ballspill og i dansen.


Lek – en naturlig inngangsport til sosial læring

Gjennom lek lærer vi ikke bare grunnleggende motoriske ferdigheter som å kaste ball og ta imot, men også sosiale ferdigheter som regler og samarbeid, noe som også bidrar til at barna mestrer lek med andre barn.

Motoriske ferdigheter har også positiv effekt på utviklingen av lese-, skrive-, og regnekompetanse.

Og viktigst av alt, at dette skjer i et positivt og støttende miljø som oppmuntrer barna til å utvikle aktivitetsglede.

Svømmeopplæring

I barnehagen vår har vi gleden av å tilby svømmeopplæring. Det aller viktigste målet med dette er å gi barna våre gode erfaringer i vannet og slik at de blir glad i og tryggere i vann.

Svømmeopplæringen ledes av dyktige instruktører som guider barna gjennom morsomme og varierte øvelser som ikke bare bygger selvtillit, men også forsterker følelsen av mestring.

Vi er dedikert til å hjelpe hvert enkelt barn med å trives i vannet og lykkes på sin svømmereise.


Aktivitetskort

I Jump fokuserer vi på å hjelpe barna med å utvikle sine motoriske ferdigheter på en morsom måte. Vi har et aktivitetshjul som guider oss, og i samarbeid med fagfolk har vi utviklet egne aktivitetskort.

Disse kortene hjelper våre ansatte med å gjennomføre aktiviteter som involverer alle, lar barna medvirke med sine ideer, bidrar til å fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling.«Forskning viser at gode sosiale ferdigheter er avgjørende for skoleresultater. I tillegg bidrar bevegelsesglede og mestring i tidlig alder til et positivt selvbilde».

Pedagogikk og tilnærming

Dette er barnehagen vår